czwartek, 28 lutego 2013

Byliny skalne, wodne i nadwodne.


  Byliny skalne.

 Rośliny skalne pochodzą z różnych środowisk geograficznych, dlatego mają zróżnicowane wymagania glebowe, które warto uwzględnić w miarę możliwości .Dla większości roślin skalnych możemy przygotować mieszankę składającą się z ziemi darniowej, ziemi liściowej i piasku, wymieszanych w odpowiednich proporcjach. Do tak przygotowanej ziemi możemy dodać różne składniki potrzebne dla poszczególnych gatunków czy odmian roślin. Pod gatunki wymagające żyznej gleby dodajemy trochę dobrze rozłożonego obornika, pod rośliny wysokogórskie dodajemy piasku gruboziarnistego lub żwiru, a pod rośliny lubiące gleby alkaliczne dodajemy trochę gruzu wapiennego. Pod rośliny wymagające gleby próchniczej należy dodać torfu w ilości stanowiącej 1/3 mieszanki - torf zapobiega szybkiemu wysychaniu ziemi, czyni ją przewiewną oraz ułatwia zakorzenianie się roślin.Przygotowaną ziemią wypełniamy szczeliny między kamieniami skarp kwiatowych i murków oraz rabaty skalne, na które kładziemy 30-centymetrową warstwę tej ziemi.
Rozmnażanie bylin skalnych nie różni się od rozmnażania innych bylin; mnożymy je przez podział lub przez sadzonkowanie (szczegóły na stronie http://wspanialyogrod.blogspot.com/2013/02/byliny-rabatowe.html ).
Przystępując do sadzenia roślin między kamieniami wybieramy ze szczelin trochę ziemi, wkładamy ostrożnie roślinę, tak aby korzenie nie były zawinięte, przysypujemy ziemia i ugniatamy ją wokół rośliny.Ziemia w szczelinach powinna być dość wilgotna, gdyż obfite podlewaniu po posadzeniu roślin może spowodować jej wypłukanie.
Pielęgnowanie bylin skalnych również nie jest trudne. Wiosną każdego roku (najlepiej w kwietniu) przeglądamy skarpy, murki i rabaty sprawdzając, czy rośliny nie zostały na skutek mrozu wypchnięte ze szczelin. W razie potrzeby wciskamy je głębiej, a powstałe szczeliny wypełniamy ziemią. Wypchnięte kamienie również wciskamy na właściwe miejsce. Wiosną i latem rośliny podlewamy w miarę potrzeby, usuwamy chwasty i spulchniamy glebę. Rośliny wymagające nawożenia zasilamy rozkładając wokół nich kompost lub przefermentowany obornik, które mieszamy z ziemia. Byliny mniej odporne na mróz na zimę okrywamy torfem i gałązkami drzew iglastych. Okrycie to zdejmujemy w końcu marca lub w kwietniu.


Byliny wodne i nadwodne.

Prawie wszystkie rośliny wodne i bagienne lubią żyzna ziemię, którą przygotowuje się z równych części ziemi próchniczej, kompostu i gliny - zamiast kompostu można użyć przegniłego obornika. Dobrze wymieszaną ziemię rozkładamy 30-centymetrową warstwą na dnie lub brzegach zbiornika wodnego.
Grzybienie sadzimy w maju, gdy woda już się trochę ogrzeje. Rozmnażamy je przez podział kłączy, które dobrze się przyjmują i kwitną jeszcze w tym samym roku. Przed nałożeniem ziemi i posadzeniem roślin wodę ze zbiornika spuszczamy, a po posadzeniu zbiornik zalewamy ponownie. Jeżeli wody ze zbiornika nie możemy spuścić to rośliny sadzimy w kosze wiklinowe lub druciane, które wypełniamy ziemią i obciążamy kamieniami, aby mogły utrzymać się na dnie.
W podobny sposób sadzimy bulwy strzałki wodnej.
Na okres zimowy wodę ze zbiorników spuszczamy, a rośliny i dno okrywamy grubą, półmetrową warstwą liści i przykrywamy gałązkami drzew iglastych.
Rośliny nadwodne dzielimy i sadzimy we wrześniu. Pielęgnowanie tych roślin polega głównie na zapewnieniu stałej wilgotności gleby, co można osiągnąć przepełniając nieco zbiornik wodą. Pełnik, tawułka i irys nadwodny nie muszą być sadzone w ziemi bagiennej, ale ziemia, w której rosną, powinna być ciągle wilgotna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz